CONTATTI

 

 

SCHIAVINATO Dott ANDREA

  info@studioschiavinato.it

 

GIUBILEO dott.ssa  SERENA FRANCESCA

  serena.giubileo@studioschiavinato.it

 

MAGNI dott.ssa ROSITA

  rositamagni@studioschiavinato.it

 

CRIBIU' dott MATTEO

  matteo.cribiu@studioschiavinato.it

 

DE VITA VERONICA

  veronica.devita@studioschiavinato.it

 

BERRA dott ALBERTO

  alberto.berra@studioschiavinato.it

 

ELENA MARCHETTI

  elenamarchetti@studioschiavinato.it

 

GIANLUCA ABRESCIA

  gianluca.abrescia@studioschiavinato.it

 

CERVINI AVV PAOLA

  avv.cervinipaola@micso.net